Testervn.com

TesterVN và những người bạn!

TesterVN

Products TesterVN

Blogs

Nơi chia sẻ kinh nghiệm testing với Cộng đồng TesterVN

DataBanking

là kho chứa cung cấp dữ liệu phục vụ cho công việc testing.Nó hỗ trợ xuất data dưới dạng: html, excel, xml, csv và SQL.Khi tạo được dữ liệu ưng ý -> bạn có thể lưu lại để sử dụng cho lần sau.Hỗ trợ quản lý data của từng account.Hỗ trợ sinh nhiều định dạng data cùng lúc.

Questions Banking

Ngân hàng cung cấp đề thi thử các chức chỉ về testing như: ISTQB, LCTP (LogiGear Certificates), CSTE, CSQA, CSQE, ASQ, CSTP và CTM...

TestLab

"TestLab" này thực chất là 1 ứng dụng nhỏ về quản lý thành viên, bên trong có các bug về UI, Function, Security ... từ cơ bản đến nâng cao cho mọi người thực hành. Mục tiêu của "TestLab" là sau khi hoàn thành -> kỹ thuật testing của bản thân sẽ được nâng cao thêm, khơi dậy lòng đam mê testing.

BugTracking

Quản lý vòng đời của Bug.

TesterVN Channel

Tổng hợp video clip về tutorial, seminar và các hoạt động của TesterVN.

TesterVN

TesterVN

Hanoi City

Hochiminh City

Copyright ©2009-2015, Tester Vietnam Ltd.